Zakładka z Marilyn

"Os­ta­tecznie jes­tem ko­bietą... i bar­dzo mnie to cieszy!"
Marilyn Monroe


Popularne posty